CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG BIGOS – B100

  • Vật liệu thân cửa: Nhôm A46063 T5
  • Độ dày: 1.8 : 2.0mm
  • Kích thước tối thiểu (HpbxWpb): 2.8m – 5.0m
  • Kích thước tối đa (HpbxWpb): 8.0m – 9.5m
  • Màu sắc: Màu ghi(#5)
  • Công nghệ sơn: Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp hãng Tiger
  • Bồ tời/Ray: AC/Ray H100NS.X, H00TS.Bi, H200TS.BI
  • Tốc độ đóng/mở trung bình: 5cm/giây