CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG – CN ĐỨC MITADOOR CT5222R