CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG – CN ĐỨC MITADOOR X205R