CỬA CUỐN NAN NHÔM SIÊU THOÁNG – CN ĐỨC MITADOOR X210R