CỬA ĐI SAVIO MỞ QUAY – KÍNH RÈM HỘP SV55MQ – R ECO