Tại Việt Minh Long, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao. Tất cả hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển và đem tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

Dưới sự dẫn dắt của giám đốc rất có tâm và có tầm, con người việt Minh Long luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sự chăm chỉ, ham học hỏi của tất cả các thành viên

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, Việt Minh Long đã được rất nhiều Đối Tác, Khách Hàng lớn tin tưởng và đồng hành.