KHÓA NGANG CỬA TẤM LIỀN

– Mở cửa bằng chìa từ ngoài nhà (mở cửa từ phía trong không cần chìa)
– Chìa khóa 2 cạnh
– Độ bền cao
– Bảo hành: 12 tháng