KHÓA NGANG CỬA TẤM LIỀN

– Mở cửa bằng chìa từ hai phía trong và ngoài nhà
– Chìa khóa hình tròn răng kiểu vi tính
– Độ bền cao
– Bảo hành: 12 tháng

Mã: KH1 Danh mục: