MẶT DỰNG

Hệ mặt dựng vừa đảm bảo được sự tinh tế, sang trọng, vừa khẳng định được xu hướng phát triển của ngành sản xuất vật liệu và xây dựng vì vậy hầu hết các công trình xây dựng theo kiến trúc hiện đại hiện nay đều chuyển sang sử dụng các hệ mặt dựng.