CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG – CN ĐỨC TITADOOR PM481k